6581829054365696 HRC Mini-Z Arena Lexus Sc430 GT500 White Body Set (Non Decoration) MZN78 Product #: hrc-Lexus Sc430 GT500 White Body Set (Non Decoration) MZN78 2022-01-26 Regular price: $HKD$250.0 Available from: HRC Mini-Z ArenaIn stock
hrcHRC Mini-Z Arena